Navigatie

Hoe we dat doen?

Samen bouwen aan
een digitale toekomst

Agon

Behoeftenanalyse

We beginnen met een grondige evaluatie van de huidige staat van jouw organisatie, inclusief processen, systemen, en technologieën. We identificeren de belangrijkste uitdagingen, kansen en behoeften voor digitale transformatie.

Agon

Strategiebepaling

Op basis van de initiële evaluatie werken we samen met jou aan het definiëren van een heldere visie en strategie voor digitale transformatie. We stellen concrete doelstellingen vast en bepalen de langetermijnvisie voor de digitale toekomst van jouw organisatie.

Agon

Roadmap

We ontwikkelen een gedetailleerde roadmap die de stappen en mijlpalen beschrijft die nodig zijn om de visie en doelstellingen voor digitale transformatie te realiseren. Deze roadmap omvat een tijdlijn, budgetraming, en verantwoordelijkheden.

Agon

Vendor selection

We voeren een grondige evaluatie uit van beschikbare technologieën en oplossingen die aansluiten bij de behoeften en doelstellingen van jouw organisatie. Op basis van deze evaluatie selecteren we de meest geschikte technologieën en platformen voor de digitale transformatie.

Agon

Proof of Concept (PoC)

Voor belangrijke technologieën en oplossingen voeren we een Proof of Concept uit om hun levensvatbaarheid en toegevoegde waarde voor jouw organisatie te valideren. Dit stelt ons in staat om eventuele risico's te identificeren en te minimaliseren voordat we volledig gaan implementeren.

Agon

Implementatie

Met een duidelijk plan en de juiste technologieën gaan we over tot de implementatie van de gekozen tools. We zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe systemen en technologieën met bestaande processen en systemen, en bieden ondersteuning en training aan medewerkers om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Agon

Change management

We implementeren een change management traject om ervoor te zorgen dat medewerkers de digitale transformatie omarmen en effectief kunnen samenwerken binnen de nieuwe digitale omgeving. Dit omvat training, communicatie en het creëren van een cultuur van innovatie en continue verbetering.

Agon

Nazorg

Na de implementatie blijven we de prestaties van de nieuwe systemen en processen monitoren en analyseren. We verzamelen feedback van gebruikers en stakeholders en gebruiken deze inzichten om de systemen verder te optimaliseren en te verbeteren. Daarnaast houden we de ontwikkelingen in de markt en technologie nauwlettend in de gaten, zodat jouw organisatie altijd voorop blijft lopen in de digitale wereld.